Neišmesk, išsaugok! Pagrindinis - Kaip viskas vyksta? - Garantijos
Atgal
 

Garantijos


 

 

KLB  UŽTIKRINA  AUKŠČIAUSIĄ SAVO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ:


TEISĖS AKTAI

· Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus;

·  Komisijos direktyva 2006/86/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/23/EB dėl atsekamumo reikalavimų, pranešimo apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius bei žmogaus audinių ir ląstelių kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo tam tikrų techninių reikalavimų;

·  Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas;

· Sveikatos Apsaugos ministro įsakymas, nustatantis mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygas;

· Sveikatos Apsaugos ministro įsakymas, nustatantis licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

 

LICENCIJA

· 2007 metų spalio 23 d. Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikė UAB "Imunolita" Kamieninių ląstelių bankui teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas: ląstelių paėmimas, apdorojimas, saugojimas ir paskirstymas;

·  2010 metų rugpjūčio 30 d. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 2007-10-23 Nr. 3139 buvo patikslinta apibrėžiant UAB "Imunolita" audinių banko veiklą: placentinio (virkštelės) kraujo kamieninių ląstelių paėmimas, apdorojimas, saugojimas ir paskirstymas;

 

KONTROLĖ

·  Valstybinė Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklai Tarnyba prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos;

·  Nacionalinis transplantacijos biuras.

 

 

PROCEDŪROS

· Kamieninių ląstelių paėmimas, apdorojimas, saugojimas yra atliekamas remiantis NETCORD standartais ir įdiegta Kokybės Vadybos Sistema (KVS).

· Įmonėje dirba kvalifikuoti gydytojai, imunologai, biologai, biofizikai, mikrobiologai, genetikai, akušeriai, kurie nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo bei profesinio tobulinimosi programose.

·  Naudojama tik sertifikuota laboratorinė įranga. 

· Tinkamos saugojimui ląstelės  užšaldomos ir saugomos skysto azoto diuaruose, kuriuose palaikoma   –196 laipsnių temperatūra.

·   Netinkamos saugojimui ląstelės utilizuojamos.

 

SURINKIMAS

·  Sutartys su ligoninėmis sudarytos šiuose miestuose: LT - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Trakuose, Kėdainiuose; LV- Rygoje, Valmieroje, Liepojoje, Jūrmaloje, Jelgavoje; EE – Taline.

·  Surinkimą atlieka specialiai apmokytas ligoninės personalas. Nuolat rengiami papildomi mokymai, dalyvaujama kvalifikacijos tobulinimo programose.

·  Gimdymo įstaigoje  visada yra  paruoštas rinkinys, reikalingas virkštelės kraujo paėmimui.

·  Budintis telefonas visą parą 8 5 272 9048.

 

TRANSPORTAVIMAS

· Surinktas virkštelės kraujas yra transportuojamas specialiame konteineryje, apsaugotame nuo mechaninių pažeidimų bei tiesioginių saulės spindulių. Konteinerio viduje yra temperatūrą stabilizuojantis paketas, palaikantis +4 - +25 C temperatūrą, tinkamą ląstelių gyvybingumui išlaikyti.

·  Ląstelių transportavimas iš bet kurio miesto atliekamas per  48 val.

 

ATSEKAMUMAS

·  Identifikacinis numeris nurodomas SERTIFIKATE, kuris įteikiamas tėvams.

· Privačiame banke ląstelės yra saugomos tik tos šeimos poreikiams. Tik ląstelių savininkai gali nuspręsti dėl ląstelių panaudojimo, donavimo, utilizavimo.

 

SUTARTIS, MOKĖJIMAS

·  Sutartis neterminuota (galimas neribotas tęsimas arba nutraukimas);

·  Nėra išankstinių ar papildomų įmokų;

·  Už paslaugas mokama tik tada, kai patvirtinama ląstelių kokybė;

·  Išsimokėjimo galimybės.

 

KONSULTACIJOS

·  Mūsų specialistai nemokamai dalijasi visa sukaupta informacija.

 

DRAUDIMAI

·  Bendrosios civilinės atsakomybės;

·  Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą;

·  Turto.

 

TIKSLAS

·  Siekiame valstybinio virkštelės kraujo banko įkūrimo.