Vienintelis Baltijos šalyse Home - Meie meeskond - Laboratoorium
Back
 

Laboratoorium


Meie tähelepanu on koondatud mitte üksnes tüvirakkude pikaajalisele säilitamisele, vaid ka uute ravitehnoloogiate ja individuaalseks raviks rakendatavate toodete loomisele. Meie laboratooriumi tegevusi:

  • tüvirakkude pikaajalised uuringud, tüvirakkude rakendamine toksilisuse ja uute ravimipreperaatide uuringuteks;
  • immunotehnoloogilised autoimmuunsusprotsesside uuringud, autovaktsiinide loomine, individuaalsete vähivastaste vaktsiinide ja uute vähiravitehnoloogiate loomine.

Laboratooriumis töötavad kõrgelt kvalifitseeritud isikud, kellel on suur kogemustepagas töötamisel nii rakukultuuridega in vitro kui ka laboriloomadega in vivo. Teeme koostööd Leedu, aga ka välisriikide teadusasutustega: Läti orgaanilise sünteesi instituudi, Kanada neuroloogiauuringute laboratooriumide, Umeå ja Uppsala (Rootsi) Ülikooli teadlastega. 1999.–2004. a osalesime Visby-Network programmis Programme for education and development of novel technologies for drug development (programmijuht prof J. Wikberg, Uppsala Ülikool, Rootsi). Oleme käinud praktikal USA instituudi NIH soovitatavas laboratooriumis Iisraelis (Haifa, Joseph Itskovitzi töörühm).