Neišmesk, išsaugok Home - Miks tasub alles hoida? - Arvamused - Dokt.Saulius Noreika
Back
 
Dokt.Saulius Noreika Vanemspetsialist, Vilniuse Ülikooli arstiteaduskonna Ühiskonnatervise instituudi meditsiiniajaloo ja -eetika osakond

Tüviraku-uuringud on perspektiivikas biomeditsiiniuuringute ala, mis avab tulevikus laialdased teraapiavõimalused. Seepärast võime vaid rõõmustada, et meil on võimalus oma laste nabaväädiverd Leedus säilitada.

 

Teadmatusest vaadatakse nabaväädivereuuringutele sageli vastuolulise pilguga – neid samastatakse embrüonaalsete tüvirakkude uuringutega, kus kasutatakse inimese loodet, terapeutiline perspektiiv on aga esialgu ähmane. Teades, et nabaväädivere ja täiskasvanud organismi tüvirakkude uuringud on eetilised, paneb imestama mõne vastase harimatus ja negatiivne hoiak perspektiivikate uuringute suhtes. Veel enam hämmastust tekitab Leedu riigi suhtumine tüviraku-uuringutesse. Nabaväädivere ja täiskasvanud organismi tüvirakkude teemalisi teaduslikke uurimistöid ei püütagi tagant õhutada ega toetada.

 

Kuna tüvirakupanga teenused on tasulised ning säilitatavaid rakke saavad kasutada üksnes sama perekonna lähisugulased, ei saa paljud pered sellist teenust endale tänasel päeval lubada. Siinkohal ei peaks otsima süüdlasi. Biotehnoloogia areneb kiiresti. Pangas hoitavate rakkude hulka võiks suurendada või pakkuda vanematele kinkimisvõimalust. Nii saaksime doonorvere registrit märgatavalt laiendada, annaksime ootajatele võimaluse terveneda.